دل نوشته

مهارت مراقبت از آنچه را که به ما بخشیده ای

 

در قلبمان بکار زیرا ما در از دست دادن استاد شده ایم...

 

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی

 

و ترس از دست دادن را از من دور کردی

 

و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته باشم نه وابسته...

 

وقت دعا خجالت نکش،

 

نگو من گناهکارم و صدامو نــمیشنوه

 

اونـی  که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هـــواتـو داره...

/ 0 نظر / 8 بازدید