سلامتی امام خامنه ای (مدظله) بلند صلوات

بسم رب الزهرا

اصلا آقا شما که دهان مبارک به سخن گفتن می گشایید سراپا گوش می شوم. اما این آخری عجب دل ما را خنک کرد . حرفهایت انگار آب خنک و گوارایی بود که همه عصبانیت و ناراحتی هایمان را شست و برد.

خدارا شکر که توانستیم در 22 بهمن اول امام زمانمان (عجه الله تعالی فرجه) را دلشاد کردیم بعدش که تو از ما راضی شدی .

قربانتان گردم که چه زیبا از آن کلماتتان برایمان نقشه ی راه می نگارید و الله اکبر از این فصاحت و شیرینی در بیان و اتقان لحن .

بگذار بگویند تلمق می گویی!

 اما در ره عشق به آقا این اولین باری نیست که بر ما برچسب میزنند. ما را باکی نیست.

گوش ها را تیز کنید حواس ها را خوب جمع کنید. دستور کار از میان دو لب مبارک آقا صادر می شود.

اما در میان این بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) شاخصی بود که می توان برای نقشه ی راهمان آنرا خوب در نظر داشته باشیم.

تنها راه علاج این دشمنی تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی و مستحکم تر کردن ساخت درونی کشور است.

و این جمله به این معناست که در مسیر غلبه بر این دشمن غداره بند و گستاخ . نه لبخند و کرنش باید کرد و نه تعظیم و تکریم بلکه باید از توان داخلی بهره جست و به ساختار درونی کشور پرداخت.

خدا کند آن جناب که منتقدانش را بی سواد و سرهنگ خطاب می کرد. و در مصاحبه با خبرنگاران داخلی اخم و تندخویی و در برابر اجانب خنده و لطافت به خرج می داد بیانات اخیر رهبر فرزانه ی مان را شنیده باشد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
فدایی ملت

بیسیمچی متشکر کارت درسته نفست حق است خدا قوت