تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س)

تمام عرش خدا در برابرم افتاد

ستون مسجد پیغمبر خدا لرزید

ز عرش ناله ای می گفت: دخترم افتاد

کتاب صامت حق هم به نطق آمد و گفت:

شکست حرمت قرآن و کوثرم افتاد

کمک گرفت ز دیوار تا زمین نخورد

ولی مقابل این دیده ی ترم افتاد

یکی دو مرتبه مادر اگر زمین خورده

هزار مرتبه بابا برابرم افتاد

ولی تمام نشد قصه زمین خوردن

دوباره وقت سحر بود... مادرم افتاد

ای وای مادرم...

/ 0 نظر / 10 بازدید