جمله 1

این روزها میزان روشنفکربودن برخی از مدعیان را باید از تعداد پشه هایی که به خاطر روشنایی مغزشان دور سرشان تاب می خورند دانست...

/ 1 نظر / 8 بازدید
sarhang

دستت درست.