9 دی

این شعر زیبا رو یکی از دوستان برام فرستاد

نقلش به مناسبت حماسه ٩ دی خالی از لطف نیست

آقای هاشمی:

از لندن و از مهدی نازت چه خبر ؟

از خاتمی دسیسه بازت چه خبر؟

ما در ٩ دی دها نتان را بستیم

از فائزه ی زبان درازت چه خبر ؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
ایرانی وطن پرست

ای ول! دمت گرم!